دنياي سوفي Sophie's World

سه سالگي ات مبارك

سلام سوفي سه ساله شدي بابا..ديگه حداقل تا چن ماه در جواب سوال اين و اون ميتوني بگي سه سالمه! به جاي اينكه از من يا مامان بپرسي كه چند سالمه؟(پيچيده شد نه!؟)..آخه تا چن وقت پيش مردد بودي بين اينكه بگي دو سالمه يا دو سال و نيمه هستم يا اينكه بگي نزديك سه سالمه!!!!الان ديگه براحتي ميگي سه سالمه..تمام چند ماهي درگير آزمون(PHD) مامان بوديم. روز امتحانش مصادف شد با روز تولدت.ناراحت نباش بابايي..با چند روز تاخير سومين سال تولدتو جشن ميگيريم.به قول خودت اصلا مهم نيست.! ضمن اينكه درگير سرماخوردگي شديدي هم بودي مثل خيلي از بچه هاي فاميل. دي و بهمن امسال هواي خيلي سردي نداشتيم ولي ظاهرا اسفند ماه داره جبران ميكنه.! واقعا دارم ل...
20 اسفند 1393
1