دنياي سوفي Sophie's World

پروفایل من

شرح وبلاگ

دختر جانم سوفيا! اينجا فقط تويي! حالا ديگر تمام دنياي من دنياي سوفي است! تو آمدي و تمام تمامم شده اي.هر لحظه ام با توست.با تو و با خود از تو ميگويم.از هميشه و تا هميشه بودي و هستي."تمام ناتمام من با تو تمام مي شود".

نویسندگان

آمار

تعداد مطالب : 207
تاریخ عضویت : 23 شهریور 92