سوفياسوفيا، تا این لحظه 6 سال و 10 ماه و 15 روز سن دارد

دنياي سوفي Sophie's World

ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم موجيم كه آسودگي ما عدم ماست كليم كاشاني

تصميم گرفتم من بعد بنويسم يعني شروع كنم به نوشتن و ترديد و دو دلي را به كناري بگذارم. تجربه كردم اينكه هر وقت شروع به نوشتن كردم، ذهن فعال شد و نوشتم آنچه را كه بايد مينوشتم و خوشحال از اينكه آنچه را كه خواستم را نوشتم. دخترم و پسرم امروز به شما توصيه ميكنم كه زندگي را به تمام معنا زندگي كنيد. مهربان باشيد و بسيار هم جدي. از نظر جسمي هميشه آماده باشيد كه اين آمادگي تمرين و تلاش هر روزه مي طلبد. براحتي بتوانيد نه بگوئيد ..بدون شك و ترديد. يعني آنچه را كه نمي پسنديد و تمايلي بهش نداريد ترديدي براي به كنار نهادنش نداشته باشيد. البته براي تشخيص اينكه به چه و كه بايد نه بگوئيد بايد بخوانيد و بخوانيد و بخوانيد... چند روز پيش هنگام برگش...
21 مرداد 1397

تابستان 97 و حاشيه هاش

اين روزها بحث داغ خروج از برجام و گراني وحشتناك دلار و سكه ..دلار رفت تا 12000 و سكه 4 ميليون 500 و مسكن متري 6 ميليوني شد 13 ميليون و بالاتر و اعلام آمادگي ترامپ برا مذاكره و بسته جديدارزي و فروكش كردن كمي از قيمت سكه و دلار به 9000 و 3 ميليون و پانصد و كاهش بسيار شديد فروشنده واقعي مسكن و چه كنم چه كنم كردن مسئولين برا مذاكره و اعتصابات از اطراف و اكناف شيطنت ها و نخوابيدن هاي رايان و زياد تلويزيون نگاه كردن سوفي و ژيمناستيك و تكواندو رفتنش و فعلا شنا نرفتنش و كامل صحبت كردن رايان و ضربه خوردنهاي هر روزهبه سر و دنبال خونه برا خريد گشتن و خونه رو چند روز پيش تو ديوار برا فروش گذاشتن و ( به قيمت پانصد و سي ميليون تومان) ساعت كاري شش تا 2 بعد...
16 مرداد 1397

سوفي 6 سال و يكماهه و رايان 1 سال و هشت ماهه

نوروز 97 هم تمام شد. تعطيلات نوروز امسال به نسبت گذشته بيشتر بود. الحمدالله هيچكدوم از ما دچار سرما خوردگي نشديم.به جز چند روز گذشته كه بيشتر به حساسيت بهاري شبيهه تا سرما خوردگي. يعني بيشتر آبريزش بيني يه كم اذيت كننده است و نه مشكل ديگري. كه البته مامان از اين قاعده مستثني بود خدا رو شكر. رايان تو اين ايام بسيار بسيار شيرين زبون و دلبر شده. با جمله هاي دو كلمه اي و سه كلمه اي گاها...مثل...عمو سيبيل نداره..دايان سيبيل نداره..پام اوف شد. مي ترسم...پا اذيته...كبوتر نون...ميشي(مشكي) بشين..استخون بخور..مامان شير مامان شير..شير ...شير...شير..مامان شير و يا با شعر خوندناش..كه البته اولشو من بايد بگم تا بعدشو خودش بگه..مثل دويدم و ......
19 فروردين 1397