دنياي سوفي Sophie's World

سوفي 6 سال و يكماهه و رايان 1 سال و هشت ماهه

نوروز 97 هم تمام شد. تعطيلات نوروز امسال به نسبت گذشته بيشتر بود. الحمدالله هيچكدوم از ما دچار سرما خوردگي نشديم.به جز چند روز گذشته كه بيشتر به حساسيت بهاري شبيهه تا سرما خوردگي. يعني بيشتر آبريزش بيني يه كم اذيت كننده است و نه مشكل ديگري. كه البته مامان از اين قاعده مستثني بود خدا رو شكر. رايان تو اين ايام بسيار بسيار شيرين زبون و دلبر شده. با جمله هاي دو كلمه اي و سه كلمه اي گاها...مثل...عمو سيبيل نداره..دايان سيبيل نداره..پام اوف شد. مي ترسم...پا اذيته...كبوتر نون...ميشي(مشكي) بشين..استخون بخور..مامان شير مامان شير..شير ...شير...شير..مامان شير و يا با شعر خوندناش..كه البته اولشو من بايد بگم تا بعدشو خودش بگه..مثل دويدم و ......
19 فروردين 1397
1