دنياي سوفي Sophie's World

شروع دوباره

سلام سوفی جان امروز دوازدهم تیرماه نود و شش..تقریبا دو هفته دیگه تولد یکسالگی داداش رایانه. داداشی تقریبا دو سه هفته ای میشه که مشغول راه رفتنه.خوشبختانه پیشرفت فیزیکیش خیلی خوب بوده ..هنوز بابا و مامان و آجی و صدا نمیزنه ولی کاملا میشناسه مثل خیلی چیزای دیگه( درخت..کلاغ ..ماشین..پیشی..برگ..آب..میوه..نون..تخم مرغ..آسمون..دریا..پارک..اتوبوس و...البته هرچی رو کافیه چند بار اسمشو براش تکرار کنی..) دو هفته ای میشه که اصواتی رو از خودش بروز میده و سعی میکنه که حرف بزنه...مثلا یه صدایی شبیه الو..و یا تاب تاب عباسی...هم هم و .......... گاهی وقتا با اشاره دست به جلو میگه بریم بیرون..البته چند هفته ای هست که اینکار رو انجام میده..ویا اگه نشس...
12 تير 1396
1