دنياي سوفي Sophie's World

تابستون و كولر و سرما

بابا جون سلام ..ببخشيد كه دير دير بهت سر ميزنم.تقريبا چن هفته پيش 103 سانت و 18.5 كيلو بودي. ديشب بدي رو گذرانديم.تب داشتي و به سختي تب بر بهت داديم تا تونستي بخوابي.فكر ميكنم به خاطر تابستون و اين كولر هاي لعنتي با درجه سرماي بسيار بالا و سرد و گرم شدنهاي ناگهانيه. واقعا فكر نميكردم اينقدر سخت باشه هماهنگ شدن با اجتماع.! چه جوري بايد به بعضي ها بفهموني كه لزومي نداره تمام ساعات تابستون رو با كولر بگذروني..باور كنيد بعضي از روزا و ساعتاي تابستون رو ميشه بدون كولر سر كرد..(اوايل صبح..اواسط شب..بعضي روزا كه دما مياد پائين..بعضي ساعتا كه باد خوبي مي وزه..وو..).تازه كجا بخشنامه شده كه دماي كولر حتما بايد 16 يا 18 درجه باشه!!كي گفته كه از دماي...
12 مرداد 1394
1