سوفياسوفيا، تا این لحظه 6 سال و 10 ماه و 15 روز سن دارد

دنياي سوفي Sophie's World

تا تواني به جهان خدمت محتاجان كن به دمي يا درمي يا قلمي يا قدمي

دشمن    خود     را    نباید    زد     تبر گر    توانی    کشت   او   را   با  شکر سعدی تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن به  دمی  یا  درمی  یا  قدمی یا  قلمی پوریای ولی **** کلید   در  دوزخ  است  آن   نماز که  در  چشم  مردم  گزاری  دراز سعدی **** اتکای    تو     بر    چماق    امیر بیش&n...
5 بهمن 1394
1