دنياي سوفي Sophie's World

ده (10) پيش بيني در مورد جهان در سال 2050( سالي كه سوفي 38 ساله است)

موسسه تامسون رویترز 10 پیش بینی در مورد وضعیت جهان در سال 2050 ارائه کرده است که کوانتومی شدن اطلاعات، گواهینامه خلبانی حق عبور جوانان،پیشگیری از دیابت نوع یک و دیجیتالی شدن همه امور از جمله آنهاست . به گزارش ایرنا از ساینس، پایگاه اطلاعاتی تامسون رویترز در گزارش جدیدی خود 10 پیش بینی در مورد جهان در سال 2050 ارائه داده است که در زیر به آنها اشاره شده است . 1. کاهش زوال عقل بر اساس این گزارش، در سال 2050 با انفجار جمعیتی افراد بالای 80 سال مواجه خواهیم شد و بودجه تحقیقاتی علمی بیشتر و بیشتری صرف مشکلات این افراد می شود و زوال عقل آنها کاهش خواهد یافت . 2. خورشید بزرگترین منبع انرژی در سیاره زمین خواهد بود بر اساس این ...
12 آذر 1393

سي ويژگي يك شهروند مطلوب (نقل از سريع القلم)

1.     از راست‌گويي، لذت ببرد؛   2.     سعي نكند همه را داشته باشد: هم جذب كند و هم دفع؛   3.     هوش و فهم ديگران را دست‌كم نگيرد؛   4.     اتومبيل خود را براي شهروندي كه از خطوط عابر پياده حركت مي‌كند، متوقف كند؛   5.     در نقل قول از ديگران، حتي ويرگول‌ها را هم رعايت كند؛   6.     ذهنيت خود را از مسائل ضرورتاً مساوي با حقيقت نداند؛   7.     هر چند وقت يكبار، از مخالفين خود احوالپرسي كند؛   8.     نه برنجد و نه برنجاند؛   9.  ...
12 آذر 1393

سي ويژگي جامعه زنده (نقل از سريع القلم)

به نوشته دکتر سریع القلم، جامعه ای زنده است ... : 1.     که در عرصه های اقتصاد، هنر، علم، سیاست، میان شهروندان رقابت قاعده مند وجود داشته باشد  2.     که آموزش اخلاق و مسئولیت اجتماعی در دوره دبستان تمام شده باشد  3.     که تعداد رسانه های غیر دولتی حداقل دو برابر دولتی باشد  4.     که در جاده های آن در هر صدکیلومتر برای شهروندان، استراحتگاه ساخته شده باشد  5.     که شهروندان آن به وفور به هم اعتماد کنند 6.     که حداکثر هزینه های غذا و مسکن، 35 درصد درآمد شهروندان باشد  7.     که در...
12 آذر 1393

سي ويژگي يك سياستمدار (نقل از سريع القلم)

1- اول تحصیلات خود را تکمیل کرده باشد و بعد کار اجرایی قبول کند و نه بالعکس . 2- تا آنجا که مقدور باشد، از روی متن سخنرانی کند. 3- کانون انرژی خود را در مدیریت، در بخش های فکری، تولیدی و فن آوری کشور متمرکز کند. 4- به طور دائمی، همه را متوجه "آینده" و "تحقق افق ها" نماید. 5- عصبانیت او با محاسبه قبلی باشد. 6- ظرفیت صبر و خویشتن داری تا سه سال برای پاسخ به مخالفان خود را داشته باشد. 7- جلسات را در راس ثانیه آغاز کند. 8- ارتباط خود را با تمامی اقشار جامعه به صورت مستمر و سازمان یافته حفظ کند. 9- از کوچک ترین تا استراتژیک ترین اقدامات در روابط خارجی را صرفا برای افزایش قدرت کشور بدان...
12 آذر 1393

سي ويژگي يك شهروند متمدن (نقل از سريع القلم)

1. به شهروندان عادي بيشتر احترام بگذارد تا كساني كه پست و مقام دارند. 2. بتواند سي صفحه در مورد خود، روحيات و افكار خودبدون حتي يك جمله تكراري بنويسد. 3. برای خود به وسعت جهان، احترام قائل باشد؛ 4. در روز حداقل پانزده دقیقه برای شناخت خود وقت بگذارد؛ 5. از کسی سؤال خصوصی نپرسد؛ 6. برای هر سؤالی، چندین پاسخ متفاوت قائل باشد؛ 7. اختلاف خود با دیگران را با گفت وگو حل کند؛ 8. مبنای قضاوت در مورد انسان ها: 95 درصد باطن و عمل آن ها، 5 درصد، ظاهرشان؛ 9. انتظارات خود را از دیگران به حداقل برساند. با توانایی های خود زندگی کند؛ 10. راست گویی و درست کاری را نه صرفاً یک فضیلت فردی بلکه استوانه آفرینش بداند؛ ...
12 آذر 1393