دنياي سوفي Sophie's World

تغييرات قد و وزني و رفتاري در دو سال و ده ماهگي سوفي

سوفي كمتر از يكهفته پيش 98 سانت قد و 16/5 كيلو وزنش بود. در همون هفته متوجه شدم كه ميتونه با درخواست من يه خط صاف بكشه..دوهفته پيش متوجه شدم كه ميتونه رو پنجه هاش وا ايسته..ميتونه جفت پا تا حدودي بپره..در مورد نقاشيش بايد بگم كه تا چند روز پيش نقاشي هاش به صورت خط خطي هاي صاف نا منظم بود ولي ديروز ديدم كه به درخواست من ميتونه حتي دايره هاي نامنظم بكشه..يعني تونست گوسفند و چوپان و سگ گله بكشه..جالب بود كه ابعاد هر كدوم رو كاملا رعايت ميكرد..مخصوصا چوپان رو...به اميد موفقيت و پيشرفت همه بچه ها ...
20 دی 1393
1