دنياي سوفي Sophie's World

دل نوشته هاي بابا

زندگي جديد(مهد كودك)

سوفي جان ما بالاخره زندگي جديدش رو در مهد كودك شادزي نارمك شروع كرد.مهد هاي مختلفي رو، هم نزديك خونه و هم نزديك محل كار مامان بازديد كرديم.انصافا، مهد كودك شادزي هم از نظر فضا و تجهيزات و هم از نظر كادر اداري و مربيان و فضاي شادي كه سعي در بوجود آوردنش دارند، از بقيه مهد ها بهتر به نظر مي اومد.تا اينجا كه رابطه سوفي با خاله پگاهش خيلي رضايتبخش بود.امروز چهارشنبه و پنجمين روز حضور سوفي تو مهده.البته ديروز جدي ترين روزش بود و امروز هم قراره مثل ديروز باشه.ديروز كه رفتم دنبالش خيلي خوشحال و انرژيك !بود.اميدوارم امروزم همينجوري باشه.دو روز پيش حدفاصل خارج شدن خاله پگاهش براي تحويل ني ني هاي ديگه به والدينشون تا برگشتنش و تحويلش به من كلي گريه كر...
9 مهر 1392

واكسن 18 ماهگي 2

بالاخره بعد از كش و قوس فراوان و بعد از تحمل استرس بسيار زياد و بطور خيلي اتفاقي،روز دوشنبه (92/6/25) سوفي رو برديم براي واكسن.ماجرا از اين قرار بود كه طبق معمول هر روز به اتفاق مامان سوفي از خونه زديم بيرون..من به مقصد اداره و خانم استثنائا به مقصد درمانگاه شركت. داخل BRT و در ابتداي مسير بودم كه خانم زنگ زد و گفت اينجا (درمانگاه) شنبه  و دوشنبه ها تزريق واكسن دارند.سوفي رو هم قبول ميكنن.موافقي امروز واكسن بزنيم.؟من هم كه ديگه از انتظار و چه كنم چه كنم زياد واقعا خسته شده بودم، بي درنگ گفتم ايستگاه بعدي پياده ميشم و برميگردم. خلاصه برگشتم و نون گرم و بيدار شدن سوفي و صبحانه و با كمي استرس به سمت درمانگاه..به اتفاق خانم مسئول وارد اتاق ...
9 مهر 1392

سوفيا و فلسفه

سالها پيش به دليل علاقه به فلسفه، به كتاب "دنياي سوفي" برخوردم(اين كتاب در واقع رماني است براي آموزش فلسفه به كساني كه در ابتداي مطالعات فلسفي اند.داستان دختري است به نام سوفي آموندسون  كه بطور اتفاقي در مسير آموختن فلسفه به زبان ساده قرار مي گيرد). اين كتاب و شخصيت اصلي آن" سوفي "اصلي ترين نقش را در انتخاب اسم دخترمان(سوفيا) داشت. از اين جهت كه 1-  هم به علاقه ما( من و مادر سوفي) به فلسفه مربوط ميشد‌‌... چ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ون سوفيا واژه اي يوناني و در واقع يكي از ريشه هاي فلسفه است. واژگان فلسفه و فيلسوف خلاصه اي از دو واژه "فيلا"(دوستدار) و "سوفيا"(دانايي،آگاهي)هستند. بنابراين فيلسوف ي...
9 مهر 1392

تولد يكسالگي

اين مطلب مربوط به اسفند 91 يعني يك روز قبل از تولد يكسالگي سوفياست. به نام خدا اين روزهاي پارسال 9 ماه انتظار دارد به پايان ميرسد اسم انتخاب شد..سوفيا( دانش،خرد،آگاهي،دانايي )..بدون ترديد! سه شنبه،چهارشنبه يا پنجشنبه يا حتي زودتر..بله دوشنبه 15-12-1390 صبح دوشنبه داشتم مي رفتم سر كار كه گفتي نرو..در كمال آرامش، بدون سر و صدا..با نهيبي كوچك و البته پيوسته با كمال ميل پذيرفتم.تقريبا آماده بوديم ولي نه براي امروز بلكه احتمالا براي فردا.البته خانم سونوگرافيست ديروز ختم حاملگي رو اعلام كرده بود. با كمي استرس از اينكه نكنه يكدفعه برآشوبي! و بعد.. گرفتار ترافيك هميشگي تهران شويم، در هواي پاك استثنايي دوشنبه تهران(90/12/15) به سم...
24 شهريور 1392

ني ني تو شكم

اين شعر مال وقتيه كه سوفي تو شكم مامانش شروع كرده بود به وول خوردن: ني ني تو شكم ميگه ماماني ممنونم ازت خسته نباشي ميدونم خيلي منتظرمي قول ميدم بهت كه بيام زودي حتي وقتيكه تو توي خوابي بيدار ميشم و ميكنم بازي از خواب پا ميشي ميگي ماماني فدات شم عزيز چي شده ني ني ميگم ماماني تو كه ميدوني خسته شدم و ميكنم بازي تو با خوشحالي ميگي شيطوني منتظرتم زودي بيايي... (آبانماه 1390)     ...
24 شهريور 1392