دنياي سوفي Sophie's World

تاكسي

چقدر خوشحال مي شم وقتي هر روز مثل امروز با سوفي جان سوار تاكسي مي شيم و ميريم مهد. چقدر خوشحال مي شم وقتي ميبينم سوفي جان هر روز مثل امروز با شيرين زبوني هاش خنده و شادي رو به مسافرايي كه سوار و پياده ميشن هديه ميكنه...سلام عمو!  خداحافظ خاله!..پول بده بابا!..بفرما آقاي راننده!..متشكرم..اتوبوس رفت!..بابا بوس!....... معمولا صبح ها مردم رو خواب آلود و جدي و با عجله و .....ميبينيم. ديدن يه بچه معصوم و صاف و ساده و شاد و مهربون حتما ميتونه آدما رو از فضاي تكراري هر روزه بياره بيرون..مخصوصا زمانيكه كه سوار ماشين ميشي و يه بچه با سادگي تموم به شما سلام ميكنه! هيچي نميتونه مانعت بشه كه نخندي و شاد نشي و جواب سلامش رو كه هيچ! احوالش رو با ل...
17 مهر 1392

روز جهاني كودك

امروز سه شنبه 16 مهر (8 اكتبر)  روز جهاني كودك است. در پيام يكي از كودكان بنيانگذار روز جهاني كودك آمده است: " بزرگتر هاي ما عقايد ثابتي دارند.آنها ما را دوست دارند چون بچه هايشان هستيم اما آيا آنها مي دانند كه چه دنيايي را براي ما بوجود مي آورند.اگر كمترين اشتباهي در ماشين هسته اي آنها رخ دهد ما هرگز شانسي براي رشد نخواهيم يافت. ما امكاني براي رشد و پرورش مي خواهيم. سوفي جان تمام دغدغه اين سالها و اين روزهاي من براي تو و امثال تو همين است . تمدن و آفتهاي آن ..... همه چي هست و نگراني هم هست. همه خواسته من اين است: دنيايي پاك از اسلحه، پاك از آلودگيهاي زيست محيطي، پاك از امواج مغناطيس و الكترو مغناطيس، پاك از ته...
16 مهر 1392

لالايي

دختر گل ما وقتي كوچيكتر بود عادت داشت وقت خوابش حتما روي پا دراز بكشه و تا براش لالايي نمي خوندي نمي خوابيد..طوري كه به حالت اعتراض سرش رو به چپ و راست تكون ميداد يعني پاتو تكون بده..بعد ها هم كه كمي زبون باز كرده بود اگه براش لالايي نمي خوندي، با اعتراض مي گفت: لالا..لالا..لالا.لالا اينم از نمونه لالائي هايي كه براش ميخوندم...خلاصه كلي براي خودم شاعر شده بودم! لاي لاي لالالاي     لاي لاي لالالاي     لالالالالاي     لالالالالاي سوفيا زيباست     دختر طلاست    عزيز دلهاست     لالالالالاي خدا مهربون  &n...
10 مهر 1392